Sự kiện Wotoken tại Hồ Tràm
Bắt đầu ngày 16/6/2019 thế giới sẽ nhận thấy sự chuyển mình của WO TOKEN, đến cuối tháng 6 sẽ có mặt ít nhất 5 sàn giao dịch quốc tế. Qua tháng…

関連ツイート

https://twitter.com/TM51683705/status/1140603364172083200


https://twitter.com/kaoriyukiyuki2/status/1140596251987103746
https://twitter.com/bummedow/status/1140595010875752449


https://twitter.com/5Gopers/status/1140587331360940032