Cách nạp coin vào ví WOTOKEN và kích gói!
WOTOKEN là dự án quốc tế, được hợp tác bởi đại diện của 3 quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Dự án WOTOKEN thuộc dạng ngân hàng số…

関連ツイート


https://twitter.com/ewJmVmOhYvAL2Vu/status/1140029012074352641


https://twitter.com/masmt_coin/status/1139962144244420608
https://twitter.com/abcabc3923abc/status/1139959702589022208


https://twitter.com/taizofalco/status/1139932518310764544