Wotoken kết quả cho ra nhiều eth
Bitcoin đã tăng giá 5 triệu lần. Nghĩa là nếu bạn bỏ ra 1 usd năm 2009 bạn đã có 5 triệu usd trong giai đoạn hiện tại. ——- ✅ Đồng XRP đã tăng…

関連ツイート

https://twitter.com/bubuinvest/status/1139102648311959557


https://twitter.com/y_l06/status/1139332778791559170
https://twitter.com/wotoshinou/status/1139332550319435776


https://twitter.com/wotoken100/status/1139329831110209536


https://twitter.com/ShuHarii/status/1139317626910326788
https://twitter.com/bubuinvest/status/1139316881632874496