Người Nhật Tin Tưởng Wo Token
Bạn bỏ thời gian tìm hiểu dự án này xem có gì mà họ tin tưởng nhé: Bộ video tìm hiểu: http://pesc.pw/FFUP3 Link tải về đt: nếu máy samsung Link androi:…

関連ツイート


https://twitter.com/vaiooak/status/1138571289390592000
https://twitter.com/WotokenJapan/status/1138565895867969537


https://twitter.com/aZqwcbd1rB4MhFP/status/1138555960245403649