Giới thiệu về WOTOKEN, và cách tạo tài khoản, đổi mật khẩu, 12 lý do để đầu tư
Thay vì trữ coin trên sàn thì chỉ cẩn chuyển sang ví wotoken để có lợi nhuận 0.3 -0.65% mỗi ngày, rút cả gốc lẫn lãi bất cứ lúc nào. – Giá 1 wotoken…

関連ツイート


https://twitter.com/token19878700/status/1138163559399952384