Wotoken kết quả cho ra nhiều eth
Bitcoin đã tăng giá 5 triệu lần. Nghĩa là nếu bạn bỏ ra 1 usd năm 2009 bạn đã có 5 triệu usd trong giai đoạn hiện tại. ——- ✅ Đồng XRP đã tăng…

関連ツイート


https://twitter.com/sumiyoshiumare/status/1137848850461282304


https://twitter.com/taro_investor/status/1137834929339764736