Sự kiện Wotoken tại Hồ Tràm
Bắt đầu ngày 16/6/2019 thế giới sẽ nhận thấy sự chuyển mình của WO TOKEN, đến cuối tháng 6 sẽ có mặt ít nhất 5 sàn giao dịch quốc tế. Qua tháng…

関連ツイート


https://twitter.com/yuuucyann/status/1140815741517647872


https://twitter.com/JapanWotoken/status/1140801446075482112